historia

Minitube ustanawia bardzo wysokie standardy w trosce o środowisko. Posiadamy szczególną politykę ochrony środowiska, która jest doskonale znana i propagowana przez nasz personel. Cały czas prowadzimy działania, wspólnie z naszymi dostawcami, aby w najwyższym stopniu dbać o środowisko oraz próbować minimalizować potrzebę transportu.

Naszym celem jest minimalizacja wpływu na środowisko. To oznacza:

  • Wszystkie nasze produkty poddają się™ recyclingowi więc są… najbardziej przyjazne człowiekowi
  • Wszystkie odpady z naszej produkcji są… poddawane recyclingowi lub oddawane do firm utylizacyjnych
  • Nie zanieczyszczamy powietrza, ziemi ani wody
  • Używamy tylko tuszów na bazie wody, które są czyste oraz ł‚atwo utylizowalne
  • Nasze osł‚onki na termometry nie posiadają w swoim składzie latexu
  • Nasze taśmy ostrzegawcze (znaczące) nie posiadają w składzie PVC oraz są całkowicie biodegradowalne
  • Staramy się minimalizować emisję dwutlenku węgla wydzielanego podczas transportu
  • Nasi dostawcy spełniają wymagania REACH